20 years GeniusNet Logo
20 years GeniusNet Logo

Εταιρικό Προφίλ

Με παρουσία στο χώρο από το 1989 η Geniusnet ΑΕ παρέχει υπηρεσίες υψηλής τεχνολογίας Πληροφοριακών συστημάτων, μέσω μιας δυναμικής ομάδας από καταρτισμένους μηχανικούς και έμπειρους consultants, που εξειδικεύονται στις τεχνολογίες δεδομένων, την εφαρμογή τους στον επαγγελματικό τομέα και τα κατανεμημένα δίκτυα (distributed networks).

Με όραμα την παροχή υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας και την αδιάκοπη λειτουργία των επιχειρήσεων απαρτίζουμε έναν οργανισμό συνοδοιπόρο στην επαγγελματική πορεία των επιχειρήσεων, βελτιώνουμε το επαγγελματικό τους περιβάλλον και παρέχουμε ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην παρουσία τους στην αγορά.

ΟΛΙΚΗ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

υποστήριξη υποδομών δικτύων,
πληροφοριακών συστημάτων,
μηχανογράφησης, λογισμικού ERP/CRM

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
& ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ

υποδομών δικτύων,
cloud services
ασφάλειας πληροφοριακών συστημάτων

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ
ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗ

Ολοκληρωμένη Μηχανογράφηση Επιχειρήσεων με την ενσωμάτωση καινοτόμων εργαλείων ΒΙ και Enterprise Mobility Applications

ΟΙ
ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΕΙΣ ΜΑΣ

Softone ERP Systems
Microsoft Cloud Services
Firewall Security, Cybersecurity
Management & Virtualization
Networking Systems – Servers
Cloud Specialization

error: Content is protected !!