20 years GeniusNet Logo
20 years GeniusNet Logo

IT  SERVICES

GeniusNet IT Services Diagram

BUSINESS CONTINUITY

System Planning, Design & Implementation

 • Μελέτη και σχεδιασμός
 • Συμβουλευτική μελέτη, σχεδιασμός και εφαρμογή πολύπλοκων συστημάτων ψηφιακής υποδομής
 • Yποστήριξη, απομακρυσμένα και στο πεδίο
 • Σύνταξη Infrastructure Proposals
 • Network Business Consulting
 • Security Policy Documentation

System Integration

 • Εγκατάσταση φυσικών και virtual servers
 • Προσαρμοσμένες λύσεις εγκαταστάσεων
 • Windows & Linux-based servers
 • Setup virtualization πλατφόρμων: Hyper-V και VMware
 • Setup and server Configuration

Network Infrastructure maintenance & Support

 • Αναλαμβάνουμε τα πάντα, από την αρχική δομή και τον σχεδιασμό μέχρι την ανάπτυξη και τη συνεχή συντήρηση
 • Πιστοποιημένοι μηχανικοί με εξειδίκευση στην αντιμετώπιση προβλημάτων Server και υποδομών, βεβαιώνουν ότι τα συστήματα πληροφορικής λειτουργούν βέλτιστα
 • Παρακολούθηση και συντήρηση για την αποφυγή πιθανών προβλημάτων και την εξασφάλιση ομαλής λειτουργίας συστημάτων πληροφορικής, Υπηρεσιών SoC

Επιτρέπoυμε στις επιχειρήσεις να επικεντρωθούν στις βασικές τους λειτουργίες, αφήνοντας παράλληλα την υποδομή πληροφορικής στα χέρια των ειδικών

High Availability

 • Σχεδιασμός και υλοποίησή συστημάτων υψηλής διαθεσιμότητας
 • Server Replication Procedures
 • Disaster Recovery Sites
 • Server Cluster Solutions

Proactive System support

 • Δημιουργία διαδικασιών προληπτικής συντήρησης και αποφυγής κωλυμάτων και διακοπών
 • Εξάλειψη προβλημάτων στους κύκλους λειτουργίας των συστημάτων, τα οποία αντιστοιχούν σε κόστος χρηματικό και χρονικό στην παραγωγικότητά της εταιρίας

Φροντίζουμε ώστε η επιχείρηση επικεντρώνεται στην εργασία της χωρίς downtime και κατανάλωση των πόρων της

SLAs

Infrastructure preventive maintenance contracts that include infrastructure preventive monitoring and support.

They include Geniusnet’s assumption of responsibility for the smooth operation of the system, they give immediate priority according to the criticality of the issue, they bind the company regarding the time of giving solution to the problem.

CLOUD SERVICES

Η Geniusnet SA βοηθά τις επιχειρήσεις να εφαρμόσουν λύσεις cloud που θα βοηθήσουν στη βελτίωση της παραγωγικότητας και της συνεργασίας τους. Η ομάδα μας πιστοποιημένων ειδικών μπορεί να βοηθήσει τις επιχειρήσεις να δημιουργήσουν και να προσαρμόσουν αυτές τις πλατφόρμες για να ανταποκρίνονται στις συγκεκριμένες ανάγκες τους και να παρέχουν συνεχή εκπαίδευση και υποστήριξη για να διασφαλίσουν ότι οι εργαζόμενοι μπορούν να αξιοποιήσουν στο έπακρο τις πλατφόρμες.

Εξειδίκευση στην υλοποίηση

Microsoft 365 Services • Exchange Online • Azure AD solutions • Azure Intune • Power BI • Power Apps

Microsoft 365 Logo
Microsoft Exchange Logo
Azure AD Logo
Microsoft Intune Logo
Power BI Logo
Microsoft 365 Logo
Microsoft Exchange Logo
Azure AD Logo
Microsoft Intune Logo
Power BI Logo

SECURITY

Η ταχεία αυτοματοποίηση και η συνεχής εξέλιξη και ανάπτυξη των κυβερνοεπιθέσεων σε συνδυασμό με την έντονη ενσωμάτωση ψηφιακών πληροφοριών στις καθημερινές λειτουργίες καθιστούν τους οργανισμούς εξαιρετικά ευάλωτους σε κυβερνοαπειλές, στοχεύοντας τόσο τις πληροφορίες όσο και την υποδομή τους. Η αναγκαιότητα των security συστημάτων είναι επιτακτική.

Η Geniusnet SA είναι κορυφαίος πάροχος υπηρεσιών ασφάλειας πληροφορικής, συμπεριλαμβανομένων εγκαταστάσεων προστασίας Firewall και Endpoint, configurations και λύσεων ασφαλείας.

Firewall icon

FIREWALLING

Security icon

SECURITY
as a SERVICE

SOC icon

SoC SERVICES

Security Fabric icon

SECURITY FABRIC

Mail Security icon

MAIL GATEWAY SECURITY

MFA icon

MFA MULTI-FACTOR AUTHENTICATION

EDR EDPR icon

EDR, EDPR

Zero Trust Approach icon

ZERO-TRUST APPROACH

Λύσεις ασφαλείας

 • Χρήση των πιο πρόσφατων τεχνολογιών
 • Λύσεις εξαιρετικά προσαρμόσιμες
 • Κατάλληλες για επιχειρήσεις όλων των μεγεθών

Πλήρης προστασία

 • Προστασία του δικτύου μιας εταιρείας από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση
 • Προστασία της υποδομής από ιούς και κρυπτο-επιθέσεις
 • Πρόσβαση των εξουσιοδοτημένων χρηστών στους πόρους που χρειάζονται

Προϊόντα υψηλής τεχνολογίας

 • Hardware firewalls
 • Software-based firewalls
 • Antivirus clients

Συνεχής υποστήριξη

 • Συνεχής συντήρηση και υποστήριξη των Firewalls.
 • Tακτικές ενημερώσεις και ενημερώσεις κώδικα ασφαλείας
 • Bοήθεια για την αντιμετώπιση προβλημάτων σε περίπτωση περιστατικών ασφαλείας
 • Συνεχής προστασία από τις πιο πρόσφατες και ενημερωμένες απειλές ασφαλείας.
Watchguard Logo
Fortinet Logo
Bitdefender Logo
ESET Logo
Trend Micro Logo
Kaspersky Logo

BACKUP SOLUTIONS

On site backup icon

ON-PREMISES
BACKUP

Cloud backup icon

CLOUD-BASED
BACKUP

Office 365 Backup Logo
Azure Backup Logo
BaaS icon

BaaS BACKUP
AS A SERVICE

Veeam Logo

VEEAM
BACKUP

Veeam Logo
Office 365 Backup Logo
Azure Backup Logo
Veeam Logo

WI-FI SERVICES

Με τις υπηρεσίες διαμόρφωσης και εγκατάστασης wifi της Geniusnet SA, μπορείτε να είστε βέβαιοι ότι το δίκτυό σας είναι ασφαλές, αξιόπιστο και λειτουργεί στη βέλτιστη απόδοσή του

Setup δικτύων Wi-Fi

 • Έρευνα τοποθεσίας
 • Σχεδιασμός δικτύου
 • Εγκατάσταση και διαμόρφωση υλικού
 • Δοκιμές για να διασφαλιστεί η βέλτιστη απόδοση

Υπηρεσίες διαμόρφωσης Wi-Fi

 • Ρύθμιση μέτρων ασφαλείας για την προστασία του δικτύου από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση
 • Διαμόρφωση του Quality of Service (QoS) για να διασφαλιστεί ότι οι πιο κρίσιμες εφαρμογές λαμβάνουν το εύρος ζώνης που χρειάζονται

Συνεχής συντήρηση και αντιμετώπιση προβήμάτων

διατήρηση ενός ασφαλούς και αξιόπιστου δικτύου και της καλύτερης δυνατής λειτουργίας του

GeniusNet Integrated Services Cycle

Όποιες και να είναι οι ανάγκες της εταιρίας σας, η ομάδα μας μπορεί να αναλάβει ολόκληρη τη διαδικασία της υλοποίησης ενός έργου.

Η συσσωρευμένη εμπειρία μας και η συνεχής ενημέρωση στους τομείς εξειδίκευσής μας, εγγυάται την επιτυχή έκβαση κάθε έργου πληροφορικής, μικρής ή μεγάλης κλίμακας που θα αναλάβει η εταιρεία μας.

error: Content is protected !!